Röd tee

På SGF:s hemsida, golf.se har diskuterats om det är för svårt för damer från röd tee. Artikelförfattaren har tagit upp jämförelser med USA där röd tee ligger runt 20% kortare än från gul tee. I Sverige konstaterar han att avståndet är 15% kortare. Jag har kommenterat mina synpunkter till inlägget.
Min uppfattning är att det är bra som det är mycket med hänsyn till att herrar 75 även spelar från denna tee. Dessutom har vi ett slopesystem som ger fördelar till damerna med betydligt fler slag än herrar med motsvarande hcp. I regel har en dam 4 till 5 slag mer än herren. Det betyder att en herre med hcp 10 är att jämföra med en dam med hcp 5 till 6, och att en dam som är singelhandicappare inte är bättre än en herre med hcp 14.
Om röd tee skulle flyttas fram betyder det ett annat slope och möjligheten att spela på sitt hcp ändras inte. Artikelförfattaren menar att damer ofta inte når ut på fairway eller har chansen att nå green på par 4 och 5-hålen på rätt antal slag. Men vilka herrar gör det från gul tee om de inte har hcp under 8. Han menar att damer inte får samma golfupplevelser då det dessutom saknas både hålinformation, bolltvätt och papperskorgar vid röd tee och att greenfee-avgiften därför borde reduceras. Det kan jag hålla med om och vill därför att spelande H75:or borde få en reducering på 15%, vilket betyder runt 50:- för en runda.

Lämna ett svar